Opmerkelijke borden en opschriften

Verkeersborden met taalfouten. Slechte vormgeving.
Onleesbare ‘juridische’ teksten.
Uit verbazing hierover is deze site in 2005 opgezet door
TOPAZ tekstbureau te Zoetermeer.
Nadat TOPAZ zijn werkzaamheden in 2013 staakte is de site
uitgebreid met wonderlijke straat- en plaatsnamen
en met opschriften, waaronder vermakelijke aptoniemen.