Opmerkelijke borden en opschriften

Verkeersborden met taalfouten. Slechte vormgeving.
Onleesbare ‘juridische’ teksten.
Uit verbazing hierover is deze site in 2005 opgezet door
TOPAZ tekstbureau te Zoetermeer.
In 2013 beëindigde TOPAZ zijn werkzaamheden. De site bleef bestaan
en werd uitgebreid met borden en opschriften met amusementswaarde.