Opmerkelijke (verkeers)borden en opschriften

Aptoniemen

Een eigennaam die aansluit bij het beroep is een ‘aptoniem’.
‘Aptonieten’, aldus taalcabaretier Wim Daniëls, zijn namen die juist níet van toepassing zijn.Top^